Menu Tlf.: 2156 6442

Familieterapeut

Alle familier har i perioder udfordringer og problemer at tumle med. De fleste gange løser vi problemerne selv, eller ved hjælp fra familie og venner. Men nogle gange kan det være nyttigt og nødvendigt med hjælp fra en udefrakommende og erfaren professionel person.

Problemer, som kan forstyrre hverdagen kan være:

  • Et barn trives ikke i hverdagen – derhjemme, i børnehaven, i klubben eller i skolen.
  • For mange gnidninger mellem forældrene og børnene og middagsbordet ender ofte i kaos.
  • Forældrene og barnet/den unge er uenige om aftaler i familien.
  • Slidsomme diskussioner, som tærer på familiens trivsel.
  • Uenighed om opdragelse af børnene.
  • Knas i parforholdet.
  • En forestående skilsmisse, som ønskes håndteret bedst muligt.
  • Sorg, som følge af tab, der skal bearbejdes.

Terapi og rådgivning er samtaler, hvor det er muligt at komme bagom hverdagens problemer og udfordringer og derved nå frem til at se nye muligheder, handlemåder og perspektiver i familielivet.

Ring på 2156 6442
eller kontakt her

Anne Cathrine Krabek
OK